ankstas

ankstas
añkstas, -à adj. (4) ankstus, ankstyvas: Verkė mergelė jauno bernelio nuog anksto ryto ik vakarėlio I306. Nereiks tau, mergužėle, anksto ryto keltis KrvD213. Jau laikas eiti gultų, nes ryto anksto reiks pakilti Sz.
◊ iš añksto neatėjus laikui, prieš laiką: Jie iš añksto pradėjo rugius pjauti Skr. Iš añksto atėjo pas mudum J. DK57 Iš anksto sumanytas, tyčiomis padarytas LL212. Aš tau pranešiu iš añksto Dkš. Iš anksto nieko nežinau Ds. Susidėk daiktus iš añksto, kad paskui nereiktų lakstyt Ds. Ižg añksto ... meldžias DP105.
nuo añksto; pro añkstą anksti: Užsimanė eit nuo añksto medžiot BM265(Rd). Nuo anksčiausio jie dirba Grž. Mes vakar pro añkstą pasikėlėm kulti Prng. Pro ankstą pagatavysiu mane tavęspi irgi lauksiu 511.
už añksto iš anksto: Kad būtum už añksto pasakęs, būčiau atejęs Dglš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ankštas — añkštas, ankštà bdv. Añkštas bùtas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ankštas — añkštas, à adj. (4) 1. turintis maža vietos, erdvės: Lopišelis ankštas Mž186. Añkštas kambarys, nė lovos nėr kur pastatyt An. Ankštas stiklas B. Ankšta vieta sienoj SD139. Ir stojos ankštoj vietoj, kame nebuvo kelio pralenkt dešinėn aba kairėn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ankšta — añkštas, ankštà bdv. Añkštas bùtas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Thrakische Sprache — Thrakisch (†) Gesprochen in Thrakien (Südöstlicher Teil der Balkanhalbinsel) Linguistische Klassifikation Indogermanische Sprachen Thrakisch Sprach …   Deutsch Wikipedia

  • anger — {{11}}anger (n.) mid 13c., distress, suffering; anguish, agony, also hostile attitude, ill will, surliness, from O.N. angr distress, grief. sorrow, affliction, from the same root as ANGER (Cf. anger) (v.). Sense of rage, wrath is early 14c. O.N.… …   Etymology dictionary

  • uzak — ȕzak prid. (ùska ž) <odr. ȕskī, komp. ȕžī> DEFINICIJA 1. a. koji je male širine prema potrebi ili prema onome kakav bi morao biti, suviše malen; tijesan [uzak prolaz] b. koji je male širine prema dužini [uska traka] 2. pren. koji je bez… …   Hrvatski jezični portal

  • koridorėlis — koridorė̃lis dkt. Siaũras, añkštas, apýtamsis koridorė̃lis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aklimaras — 2 aklimaras, a adj. L ankštas, uždaras, siauras, suspaustas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ankštokas — ankštokas, a adj. (1) K apyankštis, truputį ankštas: Daugiau karvių laikant jau ankštokas tvartas Gs. ankštoka n.: Dabar tai da užtenka vietos, ale kai paaugs vaikai, tai bus ankštoka Gs. ║ apysiauris: Šitas drabužis jam ankštokas, o man platokas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ankštumas — ankštùmas sm. (2) K; R → ankštas 1: Ankštùmas vietos, kad dviem niekaip prasilenkti važiuojant Grž. ║ Ankštùmas tų kailinių, negaliu nė apsivilkti! Ėr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”